Program Książka Przychodów i Rozchodów – KPiR® w wersji Start umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej. Jest to atrakcyjne cenowo rozwiązanie przeznaczone dla mikro przedsiębiorstw, bądź firm rozpoczynających działalność gospodarczą.

System e-Deklaracje, pozwala za pośrednictwem aplikacji wysłać elektroniczne deklaracje podatkowe na serwer Ministerstwa Finansów. Intuicyjny interfejs oraz ikony funkcyjne pozwalające na błyskawiczny dostęp do kluczowych opcji w programie sprawiają, iż jest to praktyczne, wydajne i łatwe w zastosowaniu rozwiązanie.

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • ekran startowy podzielony na dwie części, prezentujący w postaci tabel obowiązujące parametry składek ZUS oraz w postaci wykresu przychody koszty i dochody przedsiębiorstwa w danym roku podatkowym,
 • wystawienie deklaracji podatkowych (PIT i VAT),
 • wystawianie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • ewidencjonowanie sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • rozliczanie z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
 • nowe graficzne wydruki pod Windows wykonane w technologii XML,
 • prowadzenie ewidencji 5 środków trwałych,
 • rozliczenia samochodu prywatnego,
 • prosty i wygodny sposób archiwizacji danych – pendrive, CD, itp.,
 • pełna obsługa systemu e-Deklaracji,
 • rok licencji 4 Inclusive GRATIS- Sprawdź!
 • automatyczne sporządzanie deklaracji dochodowej  (dawne PIT-5) uwzględniającej np.: najem, wydatki mieszkaniowe, odliczenia od podatku, dochody w innych firmach oraz  dla właścicieli opodatkowanych podatkiem liniowym (dawne PIT-5L),
 • deklaracje VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • deklaracje i korekty VAT-UE, VAT-UE/A i VAT-UE/B,
 • obsługa wszystkich rodzajów podatników VAT,
 • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • ewidencje transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • pełna obsługa ryczałtu,
 • deklaracja PIT-28,
 • wydruk deklaracji na gotowych wzorach graficznych dostępnych w programie,
 • wystawianie i eksport do programu „Płatnik” podstawowych deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS dla właścicieli z wykorzystaniem wszystkich wymaganych przez ZUS kodów,
 • automatyczne odliczenia z tytułu zapłaconych składek na ZUS na (dawne PIT-5, PIT-5L) i deklaracji ryczałtowej.
 • pod adresem e-Deklaracje znajduje się system udostępniony przez Ministerstwo Finansów, umożliwiający składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną,
 • dokumenty generowane przez KPiR® Start są sygnowane podpisem elektronicznym i wysyłane na serwer Ministerstwa Finansów,
 • każdy plik wysyłany na serwer jest analizowany przez program Microsoft XML Parser 6.0.
  Jego zadaniem jest weryfikacja zgodności podpisanego dokumentu, ze wzorcem dostarczonym przez Ministerstwo Finansów. Dzięki czemu użytkownik ma pewność, że przekazane deklaracje uzyskają Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO),
 • program KPiR® Start obsługuje wszystkie udostępnione przez Ministerstwo Finansów e-Deklaracje.
 • wysyłka wiadomości SMS odbywa się z poziomu programu, zaraz po jego zainstalowaniu i nie wymaga dodatkowego logowania;
 • gotowe szablony, automatycznie uzupełniane i zawierające indywidualne dla klienta informacje (jak np. kwoty podatku VAT do zapłaty itp.);
 • możliwość definiowania automatycznej wysyłki SMS na jeden lub kilka numerów co określony czas;
 • specjalny samouczek, pokazujący jak w łatwy sposób tworzyć i wysyłać wiadomości SMS;
 • cena Pakietu 1000 SMS wynosi 119,99 zł netto.

Ponadto, poniżej przedstawiamy szereg korzyści wynikających z modułu wysyłki SMS:

 • pozwala zbudować trwałe relacje z klientami, podwyższa jakość obsługi klienta;
 • bezpośrednie, błyskawiczne i tanie dotarcie z informacją do klienta;
 • usprawnienie wewnętrznej komunikacji firmy, a także wydajniejsza i efektywniejsza praca personelu;
 • niższe koszty funkcjonowania firmy poprzez eliminację rozmów telefonicznych;
 • możliwość szybkiego i prostego sposobu na poinformowanie klientów m.in. o:
  •  zaległych fakturach,
  •  konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów,
  •  konieczności stawienia się w biurze,
  •  wykonanych operacjach księgowych,
  •  zmianach w przepisach;

przy czym wymienione wyżej możliwości, są pomysłami na wykorzystanie modułu, a nie gotowymi szablonami.

 • środki trwałe z automatyczną amortyzacją (liniowa, degresywna, jednokrotna i dla fabrycznie nowych środków trwałych),
 • raty amortyzacyjne co: miesiąc, kwartał, raz na rok,
 • automatyczne naliczanie i księgowanie rat amortyzacyjnych,
 • drukowanie kompletnej tabeli amortyzacyjnej środków trwałych,
 • powiązanie z rejestrami VAT przy zakupie i sprzedaży środka trwałego,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych, ewidencja wyjazdów, kilometrówka, lista samochodów prywatnych używanych przez właścicieli w firmie,
 • księgowanie kosztów użytkowania samochodu prywatnego i firmowego.
 • elastyczne powiązanie z rejestrami VAT, ewidencją wyposażenia, środków trwałych, kilometrówką, rejestrem kosztów samochodowych,
 • struktura zakupów VAT,
 • struktura kosztów,
 • możliwość wpisania sum miesięcznych,
 • lista Urzędów Skarbowych z całej Polski,
 • liczne ikony funkcyjne umożliwiają szybki dostęp do wybranych opcji w programie,
 • porządkowanie wierszy według daty,
 • błyskawiczne dotarcie do dowolnej kolumny,
 • możliwość pracy w sieci lokalnej.
 • możliwość importu danych z programu Obsługa Sprzedaży ObSp®,
 • łatwość eksportu danych z KPiR® Start do innych aplikacji (np. Word, Excel, Open Office),
 • współpraca z Programem Płatnik,
 • wczytywanie pliku archiwum z KPiR®  Classic,
 • możliwość importu danych z programu Small Business.

Korzystając z programu możliwe jest dokonywanie przelewów za pośrednictwem bankowych systemów internetowych. Program automatycznie generuje plik o odpowiednim rozszerzeniu (m.in TXT i IMP), który po wczytaniu do systemu bankowego umożliwia wysłanie przelewu.KPiR® współpracuje z systemem Elixir, MultiCash, Videotel, z systemem Kredyt Banku oraz z systemem BASET. Program KPiR® firmy Varico otrzymał znak zgodności Silver Certified Partner, nadawany przez Bank BPH produktom, które komunikują się w obszarze bankowości elektronicznej.

 • wygodna zmiana parametrów wydruku, dostępna z poziomu programu:
  • marginesy wydruku,
  • rodzaj wydruku (kolorowy, szarości, czarno-biały),
  • ustalenie nagłówka i stopki wydruku (wybór czcionki, pogrubienie itp.),
  • wybór drukarki domyślnej,
  • dowolna orientacja papieru (pionowa i pozioma),
 • zaawansowana technologia druku oparta na grafice wektorowej, gwarantująca większą przejrzystość i czytelność wydruków,
 • wydruki na wszystkich typach drukarek, zainstalowanych w systemie Windows (sieciowych, drukarkach plików PDF, możliwa współpraca z drukarkami w środowisku Linux),
 • dodawanie elementów graficznych (np. logo firmy) do nagłówka i stopki,
 • modyfikacja oraz tworzenie szablonów dokumentów dostępnych w programie,
 • KPiR® Start dla Windows pozwala na wydruk przelewów bankowych w trybie graficznym, bez konieczności ręcznego wypełniania blankietu.
 • Minimalne:
  • procesor 1GHz dla Windows Vista // 1GHz Windows 7,
  • 512 MB Pamięci RAM lub więcej // 1 GB Pamięci RAM lub więcej,
  • 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym lub więcej,
  • system operacyjny Microsoft Windows Vista 32-bit/64-bit / Windows 7 32-bit/64-bit,
  • karta graficzna posiadająca 32 MB pamięci RAM,
  • napęd CD-ROM lub DVD-ROM.
 • Zalecane:
  • procesor Pentium/Celeron/CoreDuo/AMD 1,5 GHz,
  • 1 GB Pamięci RAM lub więcej,
  • 500 MB wolnego miejsca na dysku,
  • system operacyjny Microsoft Windows Vista 32-bit/64-bit / Windows 7 32-bit/64-bit,
  • karta graficzna posiadająca 64 MB pamięci RAM,
  • napęd CD-ROM lub DVD-ROM.
 • otrzymywanie wszelkich nowości za pomocą kanału VaricoNews,
 • autoupdate – powiadomienia o dostępnych aktualizacjach,
 • możliwość wysyłki archiwum bezpośrednio z poziomu programu,
 • wbudowany skrót do pracy zdalnej.